12 lutego 2023

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

nr 7/2023(727)12-19/02/2023 Słowa Ewangelii według św. Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie […]