Polska Grupa Promotorów

Polska Grupa Promotorów

PGP jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce  to, żeby świat coraz bardziej przypomniał wspólnotę rodzinną zgodnie z wolą Bożą. Grupę tworzą kobiety i mężczyźni różnorodnego pochodzenia społecznego i kulturalnego oraz różnych powołań duchowych. Ta zamierzona różnorodność Grupy jest gwarantem właściwej służby na rzecz odnowy w jedności, której pragnął Chrystus dla zbawienia świata.

Grupa Formacyjna

Przygotowanie kandydatów do Grupy Promotorów – patrz Formacja

Sympatycy Ruchu

Sympatycy Ruchu to osoby, które wspierają działania ruchu, również promotorzy, którzy z różnych powodów nie są obecnie aktywni.

Odpowiedzialni w PGP

Dyrekcja PGP

  • ks. Mirosław Grendus – dyrektor
  • ks. Adam Lewandowski – wicedyrektor
  • ks. Andrzej Lupa – wicedyrektor

PROMOCJA APOSTOLSKA

ul. Kościelna 10, 
38-457 Szczepańcowa, 
tel. 13 4220712 

PROMOCJA OSÓB I GRUPY

ul. Królewska 10 
20-109 Lublin 
tel. 13 4220712 

RELACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

ul. Jana Pawła II 
97 21-010 Łęczna 
tel. (81) 462 04 00

Odpowiedzialni za Rejony

  • Rejon Północny – ks. Józef Miciński  – (parafie Elbląg(2), Malbork (3), Toruń)
  • Rejon Warszawski – ks. Mieczysław Nowak 
  • Rejon Małopolski – ks. Marek Szumilas – (parafie Brzeźnica, Kodrąb, Morawica)
  • Rejon Przemyski – +ŚP ks. Marian Wrona – (parafie Krosno, Przemyśl, Szówsko, Tarnobrzeg)
  • Rejon Lubelsko-Sandomierski – ks. Adam Lewandowski – (parafie Dys, Hrubieszów, Jawidz, Kazimierzówka, Lublin, Łęczna)

Koordynator Ruchu na Europę Środkową

al. Jana Pawła II 97 
21-010 Łęczna 
tel. 601 053 318