Powstanie kościoła w 1707 r.

Choć parafia usytułowana w powiecie brzeskim nie należy do największych, to to jest w niej wielka siła. Siła modlitwy i wzajemnej pomocy.

Dzieje wspólnoty

Kościół Katolicki w Lubszy wybudowano ok. 1707r. a w 1945r. został niemal doszczętnie zniszczony przez wojska sowieckie. Po pięciu latach od dokonanych na nim zniszczeń został rozebrany. Na jego miejscu postawiono krzyż. 
W 1822r. ewangelicy wybudowali tu nowa świątynię, którą społeczność lubszańska pochodząca z Kresów Wschodnich (z okolic Czerwonogrodu i Nyrkowa) zaadaptowała i nadała jej wezwanie Najświętszej Maryi Panny. Parafię erygowano 3 stycznia 1856r. W tej liczącej prawie 2 lat świątyni umiejscowiona jest chrzcielnica, której pochodzenie określa sie na XV/XVI wiek, oraz dwie figury drewniane przedstawiające postaci świętych Piotra i Pawła. Wspólnota posiada także relikwie św. Jana Pawła II. Przy kościele umiejscowiony jest pomnik pomordowanych parafian, których bestialsko pozbawiono życia 2 lutego 1940r. Z miejsca kaźni przywieziono ziemię przesiąkniętą krwią i w urnie umiejscowiono przy pomniku dla potomnych.
Poza Lubszą do parafii przynależą jescze trzy miejscowości: Garbów, Piastowice i Michałowice - gdzie znajduje sie kościół filialny pw. św. Michała Archanioła. Posługę proboszcza wspólnoty od 2005r. pełni Ks. Józef Meler.

...Kościół parafialny
w Lubszy

ul. Szkolna, 49-313 Lubsza


Kościół filialny w Michałowicach

Michałowice, 49-314 Pisarzowice


Odpust

31 maja - Lubsza
29 września - Michałowice


Cmentarze

Lubsza (par.), Michałowice (par.)