Sakrament Pokuty i Pojednania(Spowiedź Święta)

Przed każdą Mszą Świętą oraz po umówieniu ze spowiednikiem.

Przed przystąpieniem do Sakramentu Pokuty i Pojednania prosimy przygotować się przez uczynienie Rachunku Sumienia oraz, w przypadku spowiedzi z racji Sakramentu Chrztu, czy Małżeństwa, przed spowiedzią poinformowanie kapłana o charakterze spowiedzi.

Formuła spowiedzi św:

PENITENT:( osoba spowiadająca się) : Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen

PENITENT czyniąc Znak Krzyża mówi: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład, może to uczynić słowami :

KAPŁAN: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

PENITENT: Rozpoczynając wyznanie grzechów:

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem: tydzień, miesiąc, lata temu …..

Pokutę zadaną wypełniłem.

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: Wyliczam te grzechy, a przy ciężkich podaję liczbę i okoliczności.

Na zakończenie mów: więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Następnie kapłan zachęca penitenta do okazania żalu

Penitent: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 18,13).

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa –

KAPŁAN: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i wylał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego

PENITENT: ,,Amen„

po udzielaniu rozgrzeszenia i zadaniu pokuty, kapłan zwraca się do ciebie słowami –

KAPŁAN: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

PENITENT: A jego miłosierdzie trwa na wieki

KAPŁAN: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

PENITENT: Bóg zapłać.


Kapłan puka w konfesjonał.

Nie ma żadnego przepisu liturgicznego nakazującego całowanie stuły.