15 listopada 2020

XXXIII Niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według św. Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. […]