14 września 2020

XXIV NEDZIELA ZWYKŁA

13/09/2020 – 20/09/2020 Słowa ewangelii według św. Mateusza Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy […]
6 września 2020

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6/09/2020 – 13/09/2020 Słowa Ewangelii według św. Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. […]
31 sierpnia 2020

Nowy Rok Duszpasterski 2020 / 2021

Kładę przed wami życie i śmierć (Pwt 30, 1) W ostatnich miesiącach wielu ludzi na całym świecie umierało bez możliwości przyjęcia sakramentów, w szpitalach, w samotności, […]
31 sierpnia 2020

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

30.08.2020 – 6.09.2020 Słowa Ewangelii według św. Mateusza Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych […]
28 sierpnia 2020

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

23-30 sierpnia 2020 Słowa Ewangelii według św. Mateusza Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni […]
16 sierpnia 2020

XX NIEDZILA ZWYKŁA

17.08.2020 – 23.08.2020 Słowa Ewangelii według św. Mateusza Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się […]
19 lipca 2020

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

20/07/2020 – 26/07/2020 Słowa Ewangelii według św. Mateusza Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. […]