1 lutego 2024

List do parafian nr 38

Luty 2024 To hasło kolejnego wydarzenia Ewangelizacyjnego,które będziemy przeżywać 11 lutego 2024 r.z okazji Dnia Choregona każdej Mszy Świętej. Łk 10,33-35. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł […]