22 sierpnia 2021

NOWI SZAFARZE NADZWYCZAJNI 2021

Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej – to osoba wyznaczona do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych, którymi są biskup, prezbiter i diakon. Nadzwyczajni szafarze […]
6 stycznia 2021

Święto Trzech Króli – Lubsza 2021