14 lipca 2021

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

nr28/2021(645)11-18/07/2021 Słowa Ewangelii według św. Marka Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał […]